Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

7105 55aa 500

corvettes:

1964 Corvette

Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets
6528 dec6
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viamasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead

Każdego człowieka
trzeba poznać trzy razy:
na osobności, w towarzystwie i kiedy jest pijany.

holeinhead
4642 83f4 500
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets
4206 63b7

thoughts-memories:

“A japense legend says that if you can’t sleep at night it’s because you’re awake in someone else’s dream.” 

@menpale

Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C., 'Pokolenie Ikea
Reposted fromSabela Sabela viamasterofpuppets masterofpuppets
4083 5aa7

earthshaker1217:

dapenguinninja:

peanutbutterandjeri:

Are these dildos

yes and they are giving you positive “vibes” lol

Well this hit the spot!
😂😂😂

Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead
0809 abea
Reposted fromechium echium viamasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead
6637 c99f
holeinhead
9822 5a7e
Reposted fromnazarena nazarena viamasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead
8788 ee91 500
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viamasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead
6030 5af6
Reposted fromtfu tfu viamasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead
holeinhead
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viamasterofpuppets masterofpuppets
holeinhead
1994 cef8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
1970 2ff3 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl